Kręgle a bowling

Kręgle to rodzaj gry w kule polegający na strącaniu nimi kręgli.

Wyróżniamy dwa gatunki tej gry: kręgle klasyczne i bowling. Wbrew mylącemu nazewnictwu, to właśnie ten drugi jest bardzo rozpowszechniony na całym świecie. Bowling to przede wszystkim wspaniała forma rozrywki w przyjacielskim gronie – połączenie ruchu z zabawą.

Kręgle w tradycyjnym rozumieniu składają się z dziewięciu elementów do zbicia i kuli bez dziur. Z kolei w bowling zbija się dziesięć kręgli kulą z trzema dziurami na palce, gdzie kręgle ustawiane są w trójkąt. 

Gra składa się z dziesięciu rund, a każda runda z maksymalnie dwóch rzutów każdego gracza. Liczbę zdobytych punktów wskazuje liczba zbitych kręgli, chyba że zajdzie “strike” albo “spare”.

“Strike” to zbicie wszystkich kręgli w pierwszym rzucie – powoduje zakończenie rundy i premię w postaci podwójnych punktów za rundę kolejną. Strike w ostatniej rundzie daje prawo do dwóch dodatkowych rzutów.

“Spare” to zbicie w sumie 10 kręgli podczas obu rzutów w rundzie, skutkujące premią w wysokości liczby punktów za pierwszy rzut w kolejnej rundzie. Spare z ostatniej rundy, to jeden dodatkowy rzut.