Kontakt

aleja Kościuszki 1 42-200 Częstochowa

biuro.kregielnia@stacherczak.pl

034 369 38 88

Regulamin Kręgielni Pub Stacherczak

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
 2. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem w Kręgielni Pub Stacherczak.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być wyproszone z terenu Kręgielni Pub Stacherczak.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity ZAKAZ:
  1. wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  1. wnoszenia jedzenia, napojów oraz wszelkich produktów spożywczych,
  1. przebywania zwierząt,
  1. wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom: znajdującym się pod wpływem alkoholu lub nie prawidłowo korzystającym z kręgielni.
 6. Teren Kręgielni Pub Stacherczak jest monitorowany całodobowo, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności  w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kręgielnia Pub Stacherczak gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych oraz zamieszczanych przez pracowników Kręgielni Pub Stacherczak.
 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem torów należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
 3. Plątanie się sznurków mocujących kręgle, jest charakterystyczne dla kręgielni sznurkowych i czas związany z usuwaniem  awarii wliczony jest w czas gry i nie podlega przedłużaniu sesji czasowej wynajętego toru..
 4. W strefie rozbiegu (przy torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 5. Dorośli zobowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są do wypożyczenia od obsługi kręgielni . Dozwolona jest gra we własnym obuwiu przeznaczonym
  do gry w kręgle. Natomiast DZIECI i MŁODZIEŻ mogą posiadać na zmianę własne, sportowe obuwie na jasnym spodzie.
  Zakaz gry w skarpetkach.
 6. BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA się WCHODZENIA NA TOR ZA LINIĘ FAULU !
 7. Pracownicy kręgielni upoważnieni są do wyłączenia toru w przypadku nieprawidłowego korzystania z niego przez użytkowników po 2-krotnym upomnieniu, jednocześnie Kręgielnia Pub Stacherczak w tym przypadku nie zwraca kosztu gry i nie wznawia działania torów
 8. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
  1. wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
  1. dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  1. wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
  1. wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
  1. spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
  1. niszczenia wyposażenia oraz urządzeń,
  1. WNOSZENIA NA TEREN KRĘGIELNI WŁASNYCH NAPOJÓW I ŻYWNOŚCI,
  1. nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
 9. Dzieci do lat 12 nie mogą przebywać na terenie kręgielni bez opieki osoby pełnoletniej. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
 10. DZIECI poniżej 12 roku życia pozostawione na torze bez opieki osoby dorosłej – będą miały WYŁĄCZONY TOR bez zwrotu gotówki. Jeśli rodzic/opiekun nie pojawi się w przeciągu 10 minut – obsługa ma prawo zadzwonić na odpowiednie służby.
 11. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Kręgielni Pub Stacherczak.
 12. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z torów.
 13. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Kręgielnia Pub Stacherczak nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
 15. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
 16. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

 1. Za zniszczenie, zagubienie elementów wyposażenia kręgielni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia. Zniszczenie:
  MINOTORA, TELEWIZORA WYNIKÓW – 100 % odpłatności (koszty zakupu urządzenia oraz montażu i serwisu)
  USZKODZENIA WYPOSAŻENIA KRĘGIELNI  – 100 % odpłatności (koszty zakupu urządzenia oraz montażu i serwisu).
 2. Kręgielnia Pub Stacherczak  nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty
  oraz pieniądze
  .
 3. KRĘGIELNIA PUB STACHERCZAK  NIE ODPOWIADA ZA WYPADKI I OBRAŻENIA SPOWODOWANE NIEPRZESTRZEGANIEM REGULAMINU OBIEKTU, INSTRUKCJI ORAZ POLECEŃ UPOWAŻNIONEGO PERSONELU.

IV. REZERWACJA TORÓW BOWLINGOWYCH

 1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie pod nr 34 363 38 88, lub online za pomocą strony internetowej www.stacherczak.pl, lub przez fanpage na FB – Pub Stacherczak, albo osobiście po podaniu imienia, nazwiska, adresu email i numeru telefonu osoby rezerwującej.
 2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach. Klienci zainteresowani przedłużeniem gry na torze zobowiązani są w przypadku pt – sob do zgłoszenia na barze 30 min przed zakończeniem gry, oczywiście jeśli dany tor będzie wolny. Obsługa nie jest zobowiązana do pilnowania czasu rozgrywek na torach.
 3. Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
 4. W przypadku rezerwacji wynajmu torów za pomocą systemu online i nie stawieniu się w kręgielni, po czasie 15 minut od planowanego rozpoczęcia wynajmu torów rezerwacja ulega anulacji, a koszty wynajmu nie podlegają zwrotowi. Wynajem toru podlega możliwości ponownego wynajmu.
 5. W przypadku rezerwacji wynajmu torów za pomocą połączenia telefonicznego, bez wcześniejszego wniesienia opłaty, należy stawić się w kręgielni na 10 minut przed  planowaną godziną wynajmu torów, dokonać opłaty najmu i przygotować się do gry. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, brak informacji na temat opóźnienia powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.
 6. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji. Czas wynajmu torów nie ulega zmianie i nie zostaje wydłużony.
 7. Kręgielnia Pub Stacherczak nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.
 8. BANDY DLA DZIECI – klienci potrzebujący zabezpieczeń na tor dla dzieci zobowiązani są do zgłoszenia tej informacji obsłudze na początku gry lub w trakcie dokonywania rezerwacji (Kręgielnia posiada 2 komplety band – Obsługa przygotuje tor pod warunkiem dostępności zabezpieczeń).

V. REZERWACJA STOLIKÓW

 1. Rezerwacja stolików jest płatna 20 zł od osoby. Uzyskana kwota jest do wykorzystania na barze (nie obejmuje płatności za tory) i jest bezzwrotna.
 2. Dokonując jej podają Państwo termin z godziną przybycia, nazwisko, numer kontaktowy oraz liczbę osób.
 3. Rezerwacji dokonywać mogą tylko osoby pełnoletnie.
 4. Zwrot kosztów rezerwacji jest możliwy jedynie w wypadku odwołania jej do godz. 22:00 dnia poprzedzającego  jej obowiązywania – nie dotyczy płatności ONLINE – w tym wypadku rezerwacja jest bezzwrotna.
 5. Rezerwacji obowiązującej na dzisiejszy wieczór można dokonać najpóźniej do godz. 15:00.
 6. Łączenie stolików możliwe jest jedynie po konsultacji z obsługą Kręgielni.
 7. Kręgielnia wraz z ochroną lokalu zastrzega sobie prawo do wyproszenia niestosownie zachowujących się gości pomimo opłaconej rezerwacji.